EDUATIVNE, KREATIVNE, JEDNOSTAVNE
Baci kockice i osmisli svoju bajku

CLASSIC

Izmišljanje vlastitih priča uz pomoć drvenih kockica koje na sebi nose slikovne pojmove.

Projekt predstavlja pribor za razvijanje jezičnih stimulacija i poticanje predčitalačkih vještina. Kockice bacanjem ili biranjem nude osnovne ilustracije koje pomažu u osmišljavanju priča. Igra nema pravila što znači da bajke koje će djeca ispričati nude apsolutnu slobodu u kreiranju scenarija te potiču produbljivanje karaktera i opisa samih osnovnih simbola ponuđenih na kockicama.

Classic kolekcija je naša prva i osnovna kolekcija. Ova kolekcija pogodna je i za mlađe uzraste zbog jednostavnosti i preglednosti ilustracija na kockicama.

 

KUPI