Story Teller Cube

Kockice koje pričaju priče!

Story Teller Cube je pribor za razvijanje ranih jezičnih stimulacija i poticanje pred-čitalačkih vještina kod djece predškolske i školske dobi. Na drvene kockice ugravirane su ilustracije koje su podijeljene po kategorijama: vrijeme, osoba, mjesto, predmet/ životinja, i prijevozno sredstvo. 5 kockica bacanjem ili biranjem nude osnovne ilustracije koje pomažu pri izmišljanju nove priče. Ova igra nema pravila što znači da bajke koje će djeca ispričati nude apsolutnu slobodu u kreiranju scenarija te dapače potiču produbljivanje karaktera i opisa samih osnovnih simbola ponuđenih na kockicama. Igračka je izrađena od prirodnih biorazgradivih materijala, a zbog svoje taktilnosti i inkluzivnog karaktera može se koristiti i u terapeutske svrhe.

Kontakti

Adriana Pavelić
tel: 097 699 7427
mail: info@storytellercube.com.hr

Pikula